Att tänka på vid elarbeten och elinstallationer

När det gäller att installera el eller göra elarbeten, så finns det saker man får göra på egen hand och så finns det saker som måste göras av en behörig elektriker. Ska du göra en avancerad elinstallation i Malmö är det därmed bra att anlita en elektriker i Malmö. Det som du kan få göra på egen hand, så tillvida att du känner att du klarar av det är bland annat att byta ut trasiga proppar, byta glödlampor och montera skarvsladdar. Det går även bra att du reparerar eller byter ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar. Du får även byta fast installerade strömbrytare och vägguttag om de är högst 16 ampere. 

Arbeten bara en behörig elektriker får göra

Sedan finns det då elinstallationer och elarbeten som endast får göras av en behörig elektriker. Det gäller detta:

  • Utförande av fasta installationer.
  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Förläggning av kabel i mark.

Ta inga risker

Även om det finns elarbeten du får göra på egen hand, så är det inte säkert att du är lämpad att göra dem. Om du känner dig osäker på det så kan det gå fel och då kan det vara bättre att anlita en elektriker. 

Om du ska göra något med el själv, ta inga risker. Stäng alltid av strömmen före du börjar. Det kan vara att dra ur kontakten till att avlägsna propparna (säkringarna) eller slå av huvudströmbrytaren.

Tänk på att det är du som äger eller använder en fastighet som är ansvarig för att elen är korrekt installerad och att de elektriska apparater som du använder är hela och används på rätt sätt.

3 Nov 2020